LAGO Projekt Cargo

Zrealizowaliśmy projekt dostawy materiałów na budowę drogi ekspresowej na południu Polski.

LAGO Projekt Cargo

 

Na czym polega spedycja?

Spedycja to działalność polegająca na planowaniu, koordynowaniu i zarządzaniu przemieszczaniem towarów i materiałów z punktu wyjścia do punktu docelowego. Spedytor zajmuje się wszystkimi aspektami transportu, w tym wyborem odpowiedniego środka transportu, załadunkiem i rozładunkiem, doborem metody zabezpieczenia ładunku, ubezpieczeniem i innymi kwestiami logistycznymi.

Co to jest projekt cargo?

Projekt cargo to plan dostawy ładunków normatywnych i nienormatywnych, w którym uwzględnione są wszystkie kroki w procesie transportu, od miejsca załadunku do miejsca docelowego. Projekty cargo zazwyczaj zawierają informacje o rodzaju ładunku, jego wielkości i wadze, datach dostawy i odbioru, miejscach załadunku i rozładunku, środkach transportu i trasie, a także wymogach dotyczących zabezpieczenia i ubezpieczenia ładunku. Celem projektu cargo jest zapewnienie bezpiecznego, efektywnego i terminowego przemieszczenia wszystkich relokowanych ładunków.

Planowanie projektów

Przed przystąpieniem do realizacji projektu Cargo należy dobrze rozpoznać warunki pracy i potrzeby klienta. Zapoznanie się z rodzajem towaru, jego wymiarami pozwoli na wybór odpowiedniego środka transportu, który w tym przypadku jest kluczowym aspektem wykonania zlecenia. Po doborze środka transportu należy wytyczyć trasę, którą będzie poruszał się pojazd. Dobór trasy jest ściśle związany z rodzajem środka transportu oraz optymalizacją kosztów przejazdu. W przypadku towarów nienormatywnych należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu, o wymagane pozwolenia transportowe. W zależności od rodzaju towaru trzeba zastanowić się czy przewóz wymaga pilota bądź konwoju. W przypadku towarów wysokiej wartości należy rozważyć dodatkowe ubezpieczenie CARGO, pokrywające pełną wartość towaru. Po wyborze środka transportu i skrupulatnej kalkulacji kosztów należy wrócić do terminarza i zaplanować dostawy zgodnie z wymaganiami klienta. Dany projekt cargo może zamknąć się w kilku transportach bądź może być zaplanowany na dziesiątki , setki dostaw w wyznaczonym okresie. Projekty często związane są z relokacją fabryk bądź placem budowy.

LAGO Projekt Cargo

LAGO jest międzynarodową firmą z branży Transport Spedycja Logistyka, która specjalizuje się w realizacji różnego rodzaju projektów cargo. Projekt cargo to proces planowania, organizowania i koordynowania przemieszczenia towarów z punktu A do punktu B, w sposób bezpieczny i efektywny. LAGO zapewnia kompleksowe usługi z zakresu transportu ładunków, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Najnowszym projektem, w którym firma brała udział, jest dostarczenie materiałów do budowy drogi ekspresowej na południu Polski.

W ramach tego projektu, LAGO zajęło się transportem elementów potrzebnych na plac budowy. Głównym przedmiotem przewozów były:

  • ruszty stalowe
  • prowadzenia bocznych łożysk
  • hydraulika
  • podkładki teflonowe
  • szafki
  • pręty do sprężania
  • krążyny drewniane
  • kratownice
  • podpory

LAGO przed przystąpieniem do projektu otrzymało terminarz dostaw poszczególnych komponentów, aby dotrzeć na miejsce budowy w wyznaczonym czasie. Proces budowy jest uzależniony od transportu materiałów. LAGO jako doświadczony spedytor zapewnia realizację usług na najwyższym poziomie i zawsze sprawdza możliwości wykonania projektów przed przystąpieniem do pracy. W ramach danego projektu LAGO zadbało o to, aby kierowcy mieli dostęp do wszystkich potrzebnych informacji takich jak: miejsce załadunku, rozładunku, wymiary oraz rodzaj towaru. W celu wyeliminowania trudności odnalezienia miejsca wysyłki i dostawy, spedytorzy LAGO udostępniali kierowcom koordynaty GPS oraz osoby do kontaktu na miejscu załadunku i rozładunku. Aby uniknąć przekroczenia dozwolonej wagi nacisku na oś, kierowcy informowani byli o konieczności odwiedzenia wagi przed i po załadunku. LAGO zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów Konwencji CMR i Polskiego Prawa Przewozowego. Finalnie projekt obejmował ponad 20 transportów, gdzie zastosowano platformy o wymiarach 13,6 metra długości i 2,45 metra szerokości. W trakcie projektu stosowano również naczepy niskopodwoziowe typu „semi” oraz „tiefbett” w celu przewozów nienormatywnych. Doświadczenie i profesjonalizm LAGO sprawił że projekt zrealizowany został sprawnie i zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy. Dzięki współpracy, klient mógł skupić się na planowaniu procesów głównych, związanych z budową drogi ekspresowej, a LAGO mogło skutecznie i z powodzeniem zrealizować kolejny projekt CARGO, tym samym przyczyniając się do poszerzenia ilości dróg ekspresowych w Polsce.

LAGO zapewnia nie tylko bezpieczny i szybki transport, ale także wsparcie i wiedzę w zakresie transportu, spedycji i logistyki. Spedytorzy i kierowcy są dobrze przeszkoleni i dysponują wiedzą w zakresie Konwencji CMR, Polskiego Prawa Przewozowego oraz przepisów ruchu drogowego.

Może Cię zainteresować..

Lago 2023. All rights reserved

Website Style. Strony www