Pakiet Mobilności – najważniejsze zmiany

Wchodzący w życie w roku 2022 Pakiet Mobilności wprowadza spore zamieszanie do świata transportu i spedycji. Do najważniejszych zmian należy nałożenie obowiązku posiadania licencji wspólnotowej dla busów powyżej 2,5 t do 3,5 t. W poniższym artykule staramy się wyjaśnić najważniejsze regulacje oraz możliwe konsekwencje dla przewoźników.

Czym jest Pakiet Mobilności?

Pakiet Mobilności to zbiór ustaleń, które zostały wprowadzone przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku. Ustalenia te w formie przepisów naniosły szereg zmian do obowiązujących rozporządzeń dotyczących m.in. czasu pracy kierowcy, zasad dostępu do rynku czy warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Pakiet wprowadza zmiany, które odnoszą się do aktualnie obowiązujących dla branży transportowej rozporządzeń, w tym m.in.:

  • 561/2006 – dot. czasu pracy kierowcy,
  • 165/2014 – tachografy,
  • 1071/2009 – warunki wykonywania zawodu przewoźnika,
  • 1072/2009 – zasady dostępu do rynku,
  • 1024/2012 – system wymiany informacji.

W jakim celu powstał Pakiet Mobilności?

Zmiany w ustawodawstwach krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej pod nazwą Pakietu Mobilności mają na celu poprawić warunki pracy kierowców zawodowych. Wprowadzane zmiany odnoszą się m.in. do czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz zasad sprawiedliwej konkurencji, która ma zapewniać uczciwy, równy dostęp do rynku w ramach krajów Wspólnoty Unii Europejskiej.

Jakie zmiany czekają branżę transportową w 2022 roku?

W lutym 2022 roku weszły w życie kolejne kluczowe dla branży transportowej zmiany. Poniżej prezentujemy i wyjaśniamy najważniejsze z nich. W pierwszej kolejności tłumaczymy natomiast, że wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie przewoźników świadczących międzynarodowy transport drogowy.

Czas pracy kierowców

Jedną ze zmian w ramach Pakietu Mobilności będzie redukcja czasu pracy w nocy do 10 godzin i dotyczyć ma ona zakończenia odpoczynku dobowego regularnego lub skróconego, a nie kolejnych 24 godzin, jak to ma miejsce dotychczas.

Jeszcze w 2020 roku wprowadzono także zmiany związane z odpoczynkiem. Kierowca powinien nie rzadziej niż co 4 tygodnie wrócić do miejsca zamieszkania (lub miejsca siedziby firmy). Z kolei 45-godzinne odpoczynki tygodniowe regularne powinny odbywać się w hotelu lub miejscu do tego przystosowanym – nie w kabinie.

Kabotaż

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w życie pod koniec lutego 2022 roku raz na osiem tygodni pojazd musi zjechać do kraju zarejestrowania. Ponadto, jeśli kierowca na terenie danego kraju wykona trzy operacje kabotażowe, przez kolejne cztery dni wszelkie tego typu operacje są wstrzymywane. Ten zapis niejako kłóci się z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do redukcji emisji CO2 o 90% (obecnie transport odpowiada za 24% unijnej emisji dwutlenku węgla).

Licencje wspólnotowe dla kierowców busów do 3,5 t

Ten zapis budzi najwięcej wątpliwości i zastrzeżeń wśród przewoźników. W ramach nowych obostrzeń została obniżona dopuszczalna masa całkowita (DMC) pojazdów służących do transportu międzynarodowego. Od 21 maja 2022 pojazdy powyżej 2,5 t (do 3,5 t) muszą posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika, a także licencję wspólnotową.

Dodatkowo na przewoźnikach spoczywa obowiązek zabezpieczenia finansowego pierwszego pojazdu z floty na kwotę 1800 Euro, każdy następny środek transportu to koszt 900 Euro. Kolejny istotny punkt w ramach wprowadzonej zmiany wiąże się z wymogiem dobrej reputacji – obowiązuje wymóg posiadania zarejestrowanej, stałej i fizycznej (rzeczywistej) siedziby firmy.

Co ciekawe, od 5 maja przewoźnicy mieli możliwość składania wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, jednak ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń oraz ograniczoną dostępność pracowników powstało spore zamieszanie. Urzędy nie nadążają z wydawaniem licencji, a bez nich przewoźnicy nie są w stanie kontynuować działalności w ramach transportu międzynarodowego. Sytuacja ta stwarza dość poważny problem na rynku tranzytowym.

Może Cię zainteresować..

Trendy w rynku transportowym. Aktualna sytuacja branży spedycyjnej

Branża transportowa, zwłaszcza na rynku europejskim, odnotowuje kolejne wzrosty w postpandemicznej rzeczywistości. Jednak na horyzoncie dostrzega się również pewne niepokojące sygnały, które mogą w pewnym stopniu spowolnić tendencję wzrostową. Jak w tych statystykach i założeniach kształtuje się sytuacja Polski na tle Europy?

Lago 2023. All rights reserved

Website Style. Strony www