Trendy w rynku transportowym. Aktualna sytuacja branży spedycyjnej

Branża transportowa, zwłaszcza na rynku europejskim, odnotowuje kolejne wzrosty w postpandemicznej rzeczywistości. Jednak na horyzoncie dostrzega się również pewne niepokojące sygnały, które mogą w pewnym stopniu spowolnić tendencję wzrostową. Jak w tych statystykach i założeniach kształtuje się sytuacja Polski na tle Europy?

Boom w branży TSL po pandemii

Jak wynika z raportu Transport Intelligence dotyczącego branży transportu i spedycji szacuje się, że rok 2022 w tym sektorze na rynku europejskim zakończy się wzrostem o 4,9% (w stosunku rok do roku) do kwoty 390,75 mld Euro.

Z powyższych szacunków wynika jednoznacznie, że Stary Kontynent zdążył otrząsnąć się z negatywnych skutków pandemii COVID-19, dynamika wzrostu zapotrzebowania na transport nabiera tempa. Jeśli sytuacja ta nie zostanie zakłócona przez kolejne obostrzenia pandemiczne, w branży TSL wartość rynku powinna osiągać wyniki wyższe niż w 2019 roku, zanim doszło do wybuchu pandemii.

Rynek transportu a sytuacja polityczna w Europie

Rok 2022, mimo widocznych wzrostów po okresie pandemii, przyniesie relatywnie mniejsze zyski dla branży głównie ze względu na obecną sytuację polityczną. Trwający konflikt na Wschodzie doprowadził do zachwiania łańcucha dostaw – nie tylko w Ukrainie i objętej sankcjami Rosji. 

Skutki trwających starć widoczne są w całej Europie i praktycznie na całym świecie. Wstrzymanie dostaw dla Rosji, blokowanie tranzytów oraz omijanie szerokim łukiem terytoriów objętych konfliktem – to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi przyszło się borykać przewoźnikom międzynarodowym.

Branża TSL i stojące przed nią wyzwania

Utrzymanie wysokich wzrostów dla branży transportowej w głównej mierze utrudnia napięta sytuacja w Ukrainie, co przekłada się na wysoki poziom inflacji w całej Europie. Część z krajów nie zdążyła jeszcze otrząsnąć się po pandemii i musi teraz stawić czoła kolejnym wyzwaniom. 

Sukcesywne wprowadzanie kolejnych sankcji dla Rosji ze względu na wywołanie obecnej sytuacji przekłada się na wzrost cen energii i paliwa. To z kolei bezpośrednio wpływa na podnoszenie kosztów transportu i usług spedycyjnych. Finalnie za ten sam produkt musimy płacić więcej, a ze względu na zachwiany łańcuch dostaw czas oczekiwania na półfabrykaty i komponenty potrzebne do wyprodukowania niektórych dóbr ulega znacznemu wydłużeniu.

Pakiet Mobilności i brak kierowców

Kolejnym wyzwaniem dla branży TSL jest wprowadzany od 2020 Pakiet Mobilności. W roku 2022, a dokładniej w maju, wprowadzono szereg ustaleń, które w znaczny sposób zmieniają dotychczasową działalność międzynarodowego rynku transportu drogowego.

Pakiet Mobilności wprowadza szereg zmian dla przewoźników, nakładając na nich nowe obowiązki. Uległ zmianie m.in. czas pracy w godzinach nocnych, ustalenia dotyczące tachografów czy usług kabotażu, doprecyzowano strukturę wynagrodzeń kierowców. 

Najważniejszą i jednocześnie budzącą najwięcej wątpliwości zmianą jest nałożenie obowiązku posiadania przez przewoźnika licencji wspólnotowej oraz zezwolenia na wykonywanie zawodu kierowcy międzynarodowego dla kierowcy obsługującego pojazdy o DMC od 2,5 tony do 3,5 tony. Do tej pory takiego obowiązku nie było. Urzędnicy nie nadążają z przyjmowaniem zgłoszeń i wydawaniem stosownych zezwoleń – dostrzec można znaczny niedobór kierowców zawodowych z aktualnymi uprawnieniami.

Sytuacja Polski na tle Europy

Jak wynika z raportu Transport Intelligence, Polska jako jeden z nielicznych krajów w Europie utrzymuje dość wysokie zyski w branży TSL. Szacuje się, że pod koniec roku 2022 Polska odnotuje wzrost w rynku transportu drogowego o aż 18,6% w porównaniu do roku 2019 (przed pandemią).

Dla porównania największe zyski odnotują: Norwegia (wzrost o 24,7%), Litwa (20,8%), Irlandia (19,6%) oraz Estonia (18,9%). Po drugiej stronie plasują się takie kraje jak: Francja (wzrost o 7,9%) oraz Hiszpania (6,5%)

Może Cię zainteresować..

Pakiet Mobilności – najważniejsze zmiany

Wchodzący w życie w roku 2022 Pakiet Mobilności wprowadza spore zamieszanie do świata transportu i spedycji. Do najważniejszych zmian należy nałożenie obowiązku posiadania licencji wspólnotowej dla busów powyżej 2,5 t do 3,5 t. W poniższym artykule staramy się wyjaśnić najważniejsze regulacje oraz możliwe konsekwencje dla przewoźników.

Zadzwoń

Lago 2023. All rights reserved

Website Style. Strony www